Taiji Quan

Taiji Quan, of kortweg Taiji, is een Chinese bewegingskunst waarin mentale en fysieke ontspanning, balans en kracht centraal staan. In Taiji ontstaan bewegingen vanuit je kern en verplaatsen zich langs een verticale as in je lichaam. Als je leert vanuit je kern te bewegen, in alles wat je doet, geeft dat je zowel fysieke als ook mentale kracht. Je staat letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen! Afhankelijk van de gekozen leraar of lerares kan de nadruk van Taiji liggen op gezondheid, ontspanning en/of zelfverdediging. Ji Wu Dao probeert deze drie aspecten met elkaar te combineren en verenigen.